عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، بر ضرورت راه اندازی سامانه ثبت خطاهای پزشکی و در پیش گرفتن سیاست کاهش خطاهای پزشکی به جای شدت بخشیدن به مجازات ها تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، حیدرعلی عابدی درباره خطاهای پزشکی در کشور، افزود: شاید یکی از علل خطاهایی که اتفاق می‌افتد اشکالات سیستماتیک یا سازمانی باشد به گونه‌ای که در بیمارستان‌های آموزشی حضور اساتید در کنار دانشجو به صورت مستمر وجود ندارد درحالی که باید یک سیستم نظارتی وجود داشته باشد تا این موارد را با دقت رصد کند. وی ادامه داد: از سوی دیگر برخی از خطاهای پزشکی غیرقابل اجتناب است این درحالی است که حجم کار پزشکان نیز بسیار بالا است و باید نسبت به آن تجدید نظر شده تا پراکنده کاری های پزشک محدود شود. عابدی تصریح کرد: ناگفته نماند که یک پزشک نمی تواند قسمتی از وظایف خود یعنی تشخیص و درمان را به دیگری واگذار کند به عنوان مثال اگر استادی درمان بیمار را به دستیاران خود واگذار کند باید به طور مستمر نظارت شود زیرا در این نظارت ها می‌توان خطاهای پزشکی را تشخیص داد و جلوی آن را گرفت در غیر این صورت لطمه این خطاها بر بیمار وارد خواهد شد. وی یادآور شد: برای رفع خطاهای پزشکی در کشور باید سستم آموزشی اصلاح شده و در سیستم آموزشی دقت نظر انجام گیرد؛ متاسفانه گاهی مشاهده می‌شود که دستیار پزشک موظف به انجام کاری می‌شود که به جهت نداشتن مجوز از مهر استاد خود استفاده می‌کند که همین امر خطرات زیادی به همراه خواهد داشت. عابدی درباره بازدارندگی مجازات‌های خطای پزشکی، افزود: این مجازات ها تیغی دو لبه است و اگر ما دقت کافی نداشته باشیم شهامت و شجاعت را از پزشک خواهیم گرفت به گونه ای که برخی از پزشکان دیگر جرات وارد شدن در درمان بسیاری از بیماری ها را نخواهند داشت لذا باید این مجازات ها حساب شده و کارشناسی باشد. وی تاکید کرد: اکنون عملکرد نظام پزشکی درحوزه برخورد با خطاهای پزشکی رضایت بخش است و جرایم نیز قابل توجه بوده لذا شاید بتوان گفت چیزی که امروزه بدان نیاز است آگاهی بیماران نسبت به حقوق خود و وکلایی که بتواند به خوبی از حقوق بیمار دفاع کنند. عابدی یادآور شد: در زمینه جرایم بازدارنده در حوزه خطاهای پزشکی قوانین موثری وجود دارد اما شدت عمل در این قوانین ممکن است لطمات بیشتری را به حوزه سلامت وارد کند بر این اساس باید سیاست ها بر این باشد که خطای پزشکی رخ ندهد اما اگر این اتفاق افتاد باید پذیرفت هر اندازه شدت عمل به خرج دهیم عوارض بدتری را شاهد خواهیم بود. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر ضرورت راه اندازی سامانه ثبت خطاهای پزشکی، گفت: به تازگی در حوزه پرستاری سامانه ثبت خطای پرستاری راه اندازی شده حال ضرورت دارد این سامانه درحوزه پزشکی نیز راه اندازی شود تا با رصد علت بروز این خطاها، بتوان از آن جلوگیری کرد.