سخنگوی وزارت بهداشت خبر از برگزاری نخستین جلسه بررسی پرونده پزشکی کیارستمی داد و گفت: اصل تمامی اوراق بالینی پرونده وی از بیمارستان جم و آراد اخذ شده و در اختیار دادسرا و کمیته ویژه کارشناسی قرار می‎گیرد.

به‌گزارش خبرگزاری موج، ایرج حریرچی با اشاره به روند بررسی پرونده پزشکی عباس کیارستمی، گفت: امروز نخستین جلسه رسیدگی به پرونده پزشکی مرحوم کیارستمی در سازمان نظام پزشکی با حضور رئیس کل، مسئولین ارشد دانشگاه علوم پزشکی ایران، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران، مدیرکل نظارت و اعتباربخشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاون انتظامی و دادستان سازمان نظام پزشکی، معاون حقوق بشر و بین الملل وزیر دادگستری، قائم مقام معاون انتظامی و قائم مقام دادستان انتظامی تشکیل شد.

سخنگوی وزارت بهداشت، ‌ درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه در این جلسه ابتدا روند بیماری این هنرمند فقید و اقدامات درمانی مربوطه توسط معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران به صورت تفصیلی مطرح شد، افزود: همچنین مقرر شد؛ در اسرع وقت اصل تمامی اوراق بالینی پرونده وی از بیمارستان جم و آراد که اخذ شده، در اختیار دادسرا و کمیته ویژه کارشناسی قرار گیرد.

وی همچنین خبر داد: کمیسیون ویژه‌ای با حضور اساتید پزشکی برای بررسی پرونده درمانی مرحوم کیارستمی تشکیل شده است البته از فرانسه نیز پرونده پزشکی وی درخواست شده تا مطالعه و بررسی شود و پس از تشخیصِ ابعاد روند درمان، اقدامات قانونی لازم انجام گیرد.

قائم مقام و معاون وزیر بهداشت، ‌ درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه خانواده مرحوم کیارستمی می‌توانند در جلسات بعدی کمیسیون بررسی پرونده پزشکی این هنرمند فقید حضور داشته باشند به خانه ملت گفت: زمان جلسه بعدی را سازمان نظام پزشکی اعلام خواهد کرد، اما قرار است به دلیل حساسیت موضوع این پرونده پزشکی خارج از نوبت بررسی شود.