نایب رئیس مجلس ضمن انتقاد از شیوه پرداخت خدمات به پرستاران گفت: قانون پرداخت خدمات به پرستاران باید اصلاح و مبتنی بر عملکرد آنها شود.

به گزارش خبرگزاری موج، مسعود پزشکیان، در توضیح عدم اجرای‌ قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری گفت: قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری به دلیل کمبود منابع اجرا نشده و تعرفه خدمات پرستاری در فیش حقوقی پرستاران هم محاسبه نشده، بنابراین این روش پرداختی که درست هم نیست، باید اصلاح شود. وی ضمن تاکید بر اینکه سیستم پرداختی پرستاران باید مبتنی بر عملکرد شود، تصریح کرد: باید پرداخت‌ها بر اساس کار یا بر اساس حقوق باشد البته روند فعلی در وزارت بهداشت برای پزشکان هم باید اصلاح شود. پزشکیان ضمن بیان اینکه پرداخت هم حقوق و هم کارانه اشتباه است، افزود: روش اشتباه پرداخت به پزشکان نباید در خصوص پرستاران هم اجرا شود. وی معتقد است: بر اساس خرید خدمت راهبردی، پرداخت‌ها به پرستاران و البته پزشکان هم باید بر اساس عملکرد صورت گیرد، مکانسیم پرداخت پزشکان با پرستاران در دنیا دو تا نهایتا سه برابر است اما ده برابر و بیشتر نیست. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کرد: حقوق گروه خاصی در جامعه نباید تنها افزایش داشته باشند، در واقع درآمد بین گروه‌های کاری مختلف کشور نباید از تفاوت بیش از ۲۰ تا ۳۰ درصد برخودار باشد. وی یادآور شد: گروه گرایی و صنف‌گرایی در پرداخت‌ها باید حذف شود تا در خصوص پرستاران هم عدالت و انصاف رعایت شود.