مدیرکل نظارت و ارزیابی فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل خبر از تقلبی بودن کپسول لاغری مهزل شرکت باغ دارو داد.

به گزارش خبرگزاری موج، امیر حسین جمشیدی مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل در ارتباط با کپسول لاغری مهزل گفت: به اطلاع شهروندان می‌رسانم برای فرآورده مذکور از شرکت باغ دارو با مشخصات اعلام شده و شماره جعلی «۹۰-۹۱-س-ت» تقلبی است و هیچ گونه مجوزی اعم از تولید و توزیع از این اداره کل صادر نشده است. وی افزود: شهروندان در صورت مشاهده تخلف با معاونت‌های غذا و داروی محل خود تماس بگیرند تا در اسرع وقت به آن رسیدگی شود.