قائم مقام معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: واگذاری رشته های مرتبط با سلامت به وزارت بهداشت پس از کار کارشناسی و هماهنگی با وزارت علوم انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی، حمید اکبری با اشاره به اطلاع رسانی ناقص و نادرست برخی رسانه‌ها در روزهای اخیر در رابطه با دستور رئیس جمهوری مبنی بر واگذاری مسئولیت ارائه رشته های مرتبط با حوزه سلامت به وزارت بهداشت توضیح داد. وی گفت: مسلما تصمیم گیری در خصوص اسامی رشته هایی که با حوزه سلامت مرتبط هستند و چگونگی اجرای این موضوع پس از کار کارشناسی لازم که با حضور مدیران و کارشناسان وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت می گیرد، انجام می‌شود. بدیهی است شرط اصلی انتقال رشته‌ها، وجود امکانات و بستر بالینی لازم در وزارت بهداشت برای تربیت دانشجویان است. وی با اشاره به اخبار درج شده در برخی رسانه‌ها که از اسامی برخی رشته‌ها برای انتقال و جابجایی بین دو وزارتخانه نام برده اند، اعلام کرد که رشته های اعلام شده صرفا گمانه زنی رسانه هاست. قائم مقام معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: با توجه به شرایط خاص رشته‌های مرتبط با حوزه سلامت و نیاز به آموزش دانشجویان این رشته‌ها در فیلدهای بالینی که بعضا امکانات آن در مراکز بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت وجود دارد این تصمیم اتخاذ شده و یقینا تنها هدف این تصمیم بهبود شرایط آموزشی و ارتقای سطح مهارتی دانش آموختگان برخی رشته ها در کشور است. اکبری به دانش آموختگان و دانشجویان این رشته‌ها توصیه کرد بدون هیچگونه نگرانی و دغدغه به فعالیت و تحصیل خود ادامه داده و مطمئن باشند چنانچه در این باره تصمیمی اتخاذ شود در راستای ارتقای سطح علمی برخی رشته ها و برخورداری جامعه از خدمات مطلوب تر دانش آموختگان رشته های مرتبط با حوزه سلامت خواهد بود.