عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران اعلام کرد تا کنون 50 درصد ارز دولتی برای واردات دارو را دریافت کرده اند.

به گزارش خبرگزاری موج، مرتضی خیرآبادی، روز شنبه در نشست خبری چهارمین نمایشگاه بین المللی ایران فارما (دارو و صنایع وابسته) گفت: متاسفانه به رغم اینکه رئیس جمهوری آمریکا مدعی شده است که دارو و تجهیزات پزشکی از تحریم ها مستثنی هستند اما واقعیت این نبوده و ما شاهد هستیم شرکت‌های دارویی خارجی را از همکاری با صنعت داروسازی ما منع کرده‌اند.

وی با انتقاد از تناقض در رفتار رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد: در حال حاضر از طریق بانک های خارجی برای انتقال ارز دارو تحت فشار هستیم. زیرا دولت آمریکا موافقت نکرده که ما بتوانیم از طریق چند بانک مورد نظر ارز دارو را منتقل کنیم.

خیرآبادی با عنوان این مطلب که در حال حاضر انتقال ارز دارو تا ۸۰ درصد بسته شده است، افزود: مابقی این انتقال نیز در آینده مشخص خواهد شد.

وی با تاکید بر بازسازی صنعت داروسازی کشور تصریح کرد: متاسفانه تحریم ها به گونه ای بوده که حدود ۱۰۰ شرکت خارجی را از آمدن به نمایشگاه امسال محروم کرده اند و آنها تحت فشار تحریم های آمریکا تصمیم گرفته اند به نمایشگاه ایران فارما نیایند.

عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران با انتقاد از کم کاری بانک مرکزی در تامین ارز دارو، گفت: قرار بود ارز دولتی برای دارو تا پایان شهریورماه تخصیص یابد که تاکنون کمتر از ۵۰ درصد آن را دریافت کرده ایم و بانک مرکزی هنوز ارز لازم را اختصاص نداده است.

خیرآبادی تاکید کرد: اگر دولت ۱۰ درصد حمایت از صنعت خودرو را برای دارو داشته باشد، ما هیچ مشکلی برای تولید دارو در داخل نخواهیم داشت.