رئیس سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه در سال گذشته ۸۰۰ میلیون مورد خدمت پزشکی در کشور انجام شده است، گفت: پرونده‌های شکایت پزشکی در این مدت ۱۱ درصد افزایش داشته است.

  به گزارش خبرگزاری موج، علیرضا زالی در گردهمایی انجمن پزشکان عمومی ایران، با اشاره به موضوع خطاهای پزشکی اظهار داشت: صیانت از حقوق بیماران و همچنین دفاع از صنف ارائه‌دهندگان خدمات پزشکی یکی از وظایف سازمان نظام پزشکی کشور است. وی از سازمان نظام پزشکی به عنوان مرجع ذیصلاح برای رسیدگی به خطاهای پزشکی نام برد و گفت: در حال حاضر ۱۹۸ دادسرای انتظامی به همراه ۳۵ هیئت تجدید نظر و ۲۰۱ هیأت بدوی در سراسر کشور مشغول فعالیت هستند. رئیس کل سازمان نظام پزشکی با اعلام اینکه حدود هزار دادیار کار رسیدگی به شکایت پزشکی را بر عهده دارند، ادامه داد: ۲۲۰۰ عضو هیئت بدوی وظیفه رسیدگی به شکایات جامعه پزشکی در سراسر کشور را عهده‌دار هستند. همچنین در هنگام صدور رأی پرونده‌های پزشکی، قاضی ویژه دادگستری و عضو قوه قضائیه در هیأت انتظامی سازمان نظام پزشکی حضور دارند. زالی با اشاره به اینکه در سال ۹۴ حدود ۵۶۰۰ پرونده شکایت پزشکی در کشور تشکیل شد، گفت: تعداد پرونده‌ها در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳، ۱۱ درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین در سال گذشته ۸۰۰ میلیون مورد خدمت پزشکی در کشور انجام شده ولی آمار خطاهای پزشکی در ایران به مراتب پایین‌تر از آمار جهانی است. وی با بیان اینکه ۳ درصد از مداخلات پزشکی در جهان منجر به شکایت می‌شود، افزود:اگر از استانداردهای شناخته شده اخلاقی، علمی و فنی منحرف شده باشیم، در واقع خطای پزشکی رخ داده است. زالی از تشکیل صندوق حمایتی از بیماران دچار عارضه بیماری تأکید کرد و گفت: با توجه به اینکه برخی بیماران در مسیر درمان دچار عارضه می‌شوند و البته قصور و خطایی هم متوجه پزشک نیست، ضروری است صندوق حمایتی از این قبیل بیماران تشکیل شود که این قبیل افراد بتوانند از این صندوق استفاده کنند. وی افزود: بخشی از منابع مالی صندوق حمایتی از بیماران از حاکمیت و بخشی از مالیات جامعه پزشکی و همچنین بیمه تکمیلی تأمین شود.