مدیرکل وصول حق بیمه و حساب‌های انفرادی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر تاکید کرد: ارائه خدمات و تعهدات بلند مدت بیمه‌ اجتماعی در صندوق، مستلزم شناسایی دقیق بیمه‌شدگان است و این کار با در اختیار داشتن اطلاعات کامل هویتی، سکونتی، اشتغال بیمه شدگان، ساماندهی و نگهداری سوابق بیمه‌شدگان که مبنای ارائه تعهدات بلندمدت است در اداره کل وصول حق بیمه و حساب‌های انفرادی انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری موج، عباس باقری، درمورد تعهدات بیمه، گفت: برقراری و برخورداری از تعهدات بلندمدت منوط به نام‌نویسی و شناسایی دقیق بیمه‌شدگان نزد صندوق است. اداره کل وصول حق بیمه و حساب‌های انفرادی مسئولیت ثبت و نگهداری اطلاعات هویتی‌، سکونتی و شغلی بیمه‌شدگان و افراد واجد شرایط تحت کفالت بیمه شده اصلی را بر عهده دارد. وی افزود: مشمولین آئین‌نامه اجرائی صندوق و قوانین موضوعه مصوب توسط مجلس شورای اسلامی، پس از مراجعه به کارگزاری صندوق و تشکیل پرونده و با اختصاص و دریافت شماره بیمه ۹رقمی برای افرادی که برای اولین بار تحت پوشش صندوق قرار می‌گیرند، در سیستم متمرکز الکترونیکی نام‌نویسی می‌شوند و سپس با پرداخت حق بیمه متعلقه‌،  در زمره بیمه‌شدگان صندوق قرار می‌گیرند. مدیر کل وصول حق بیمه و حساب‌های انفرادی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر ادامه داد: کارگزاران صندوق از طریق سیستم متمرکز الکترونیکی و بر حسب نوع رابطه بیمه‌پردازی بیمه شدگان (دارای ارتباط یا قطع ارتباط بیمه پردازی) به صورت هوشمند نسبت به محاسبه حق بیمه قابل دریافت و تولید شناسه برای بیمه‌شدگان متقاضی اقدام می‌کنند. باقری درمورد شرایط برخورداری از خدمات تحت کفالت بودن گفت: فرزندان دختر بیمه‌شدگان و مستمری ‌بگیران به شرط نداشتن شوهر و عدم اشتغال به کار، می‌توانند از خدمات تحت کفالت بودن بیمه شده اصلی بهره‌مند شوند؛ فرزندان پسر بیمه شدگان و مستمری بگیران نیز در صورتی می‌توانند از خدمات تحت کفالت بودن استفاده کنند که سن آنان کمتر از ۱۸ سال باشد. به گفته وی، همچنین فرزندان پسر در صورتی که بیش از ۱۸ سال سن داشته و منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند و یا در اثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون پزشکی از کار افتاده کلی شناخته شوند، پدر بیمه شده در صورتی که سن بالاتر از ۶۰ سال و مادر بیمه شده در صورتی که سن بالاتر از ۵۵ سال داشته و نیز در صورتی که تحت تکفل بیمه‌شده اعلام شده باشند، می‌توانند از مزایای تحت کفالت بودن برخوردار شوند. در صورت عدم احراز شرط سنی نیز، در صورتی که پدر یا مادر بیمه‌شده بر اساس نظر کمیسیون پزشکی از کار افتاده کلی تلقی شود، می‌توانند از مزایای تحت کفالت بودن برخوردار شوند.