مایکل فلپس با طلایی که امروز به دست آورد تعداد مدال های طلای خود در رقابت های المپیک را به عدد ۱۹ رساند.

به گزارش خبرگزاری موج، مایکل فلپس در بازی های المپیک ریو موفق شد در ماده ۴ در ۱۰۰ متر شنای آزاد به مدال طلا دست پیدا کند. این شناگر آمریکایی از سن ۱۵ سالگی در تیم شنای آمریکا در بازی های المپیک ۲۰۰۰ سیدنی شرکت کرد اما توفیقی حاصل نکرد. فلپس در ادوار گذشته ۲۳ مدال کسب کرده است که ۱۹ تای آن طلا بوده است. چهار سال بعد این شناگر موفق شد در آتن شش مدال طلا کسب کند. هشت مدال طلا در پکن، چهار مدال طلا در لندن و یک مدال طلا در ریو حاصل تلاش این اعجوبه شنای جهان است که تا بدین جا جمعا می شود ۱۹ مدال طلا. فهرست مدال آوری مایکل فلپس در چهار المپیک گذشته: آتن ۲۰۰۴۱۴ اوت ۴۰۰ متر مختلط - طلا - زمان ۴:۰۸: ۲۶(رکورد جهان) ۱۵اوت ۴ در ۱۰۰ متر آزاد - برنز - زمان ۳:۱۴. ۶۲ ۱۶ اوت ۲۰۰ متر آزاد - برنز - زمان: ۱:۴۵. ۳۲ ۱۷ اوت ۲۰۰ متر پروانه - طلا - زمان: ۱:۵۴. ۰۴(رکورد المپیک) ۴ در ۲۰۰ متر آزاد - طلا - زمان: ۷:۰۷. ۳۳ ۱۹ اوت ۲۰۰ متر مختلط - طلا - زمان: ۱:۵۷. ۱۴(رکورد المپیک) ۲۰ اوت: ۱۰۰ متر پروانه - طلا - زمان: ۵۱:۲۵(رکورد المپیک) ۲۱ اوت ۴ در ۱۰۰ متر مختلط - طلا - زمان: ۳:۳۰. ۶۸۲۰۰۸ پکن۱۰ اوت ۴۰۰ متر مختلط - طلا - زمان: ۴:۰۳. ۸۴(رکورد جهان) ۱۱ اوت ۴ در ۱۰۰ متر - طلا - زمان: ۳:۰۸. ۲۴(رکورد جهان) ۱۲ اوت ۲۰۰ متر شنای آزاد - طلا - زمان: ۱:۴۲. ۹۶(رکورد جهانی) ۱۳ اوت ۲۰۰ متر پروانه - طلا - زمان: ۱:۵۲. ۰۳(رکورد جهان) ۴ در ۲۰۰ متر آزاد - طلا - زمان: ۶:۵۸. ۵۶(رکورد جهان) ۱۵ اوت ۲۰۰ متر مختلط - طلا - زمان: ۱:۵۴. ۲۳(رکورد جهان) ۱۶ اوت ۱۰۰ متر پروانه - طلا - زمان: ۵۰.۵۸(رکورد المپیک) ۱۷ اوت ۴ در ۱۰۰ متر مختلط - طلا - زمان: ۳:۲۹. ۳۴(رکورد جهان)لندن ۲۰۱۲۲۹ ژوییه ۴ در ۱۰۰ متر آزاد - نقره - زمان: ۳:۱۰. ۳۶ ۳۱ ژوییه ۲۰۰ متر پروانه - طلا - زمان: ۶:۵۹. ۷۰ ۲ اوت ۲۰۰ متر مختلط - طلا - زمان: ۱:۵۴. ۲۷ ۳ اوت ۱۰۰ متر پروانه - طلا - زمان: ۵۱.۲۱ ۴ اوت ۴ در ۱۰۰ متر مختلط - طلا - زمان: ۳:۲۹. ۳۵ریو ۲۰۱۶ اوت ۷ ۴ در ۱۰۰ متر آزاد - طلا - زمان: ۳:۰۹.۹۲