در ادامه رقابتهای دوچرخه سواری استقامت جاده بازیهای المپیک صمد پورسیدی دومین رکابزن ایران هم از دور این دیدارها حذف شد.

به گزارش خبرگزاری موج، در ادامه رقابتهای دوچرخه سواری استقامت جاده بازیهای المپیک ریو بعد از حذف قادر میزبانی به دلیل زمین خوردن در نیمه راه، صمد پورسیدی به عنوان دومین نماینده ایران از دور مسابقات خارج شد.

تا این زمان ۱۰ دوچرخه سوار از دور مسابقات حذف شده اند. در حال حاضر تنها آروین معظمی گودرزی ۲۶ ساله به عنوان جوان ترین رکابزن ایران دراین رقابتها مسیر خود را ادامه می دهد.

رقابتهای دوچرخه سواری استقامت جاده المپیک در مسیر ۲۴۰ کیلومتر با حضور نمایندگان ۶۱ کشور در ریو در جریان است.