اخبار، حکایت از شلیک گلوله در نزدیکی مرکز رسانه‌ای المپیک ۲۰۱۶ دارد.

به گزارش خبرگزاری موج، لحظاتی پیش دو شلیک به سمت چادر مخصوص خبرنگاران و سالن موسوم به مدیا سنتر موجی از وحشت را در میان خبرنگاران مستقر در این مرکز به راه انداخت.

اسکای اسپورت مدعی شده که دو شلیک ثبت شده، کاملا بی هدف بوده و برای ایجاد رعب و وحشت تیراندازی کرده‌اند. نیروی های داوطلب وحشت زده در راهروی بیرونی این سالن ایستاده و ارتش و پلیس برزیل در تلاش هستند تا کنترل منطقه را در دست بگیرند.