نایب رئیس بانوان فدراسیون اسکی از سمت خود استعفا کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، میترا نوری از سمت نایب رئیسی بانوان فدراسیون اسکی استعفا کرد. نوری یکی از نامزدهای انتخاباتی فدراسیون اسکی بود که چندی پیش در این انتخابات حضور داشت. مجمع انتخاباتی فدراسیون اسکی ۶ مرداد ماه برگزار و با رای اعضا، عبدی افتخاری به عنوان رئیس فدراسیون اسکی انتخاب شد.