دوچرخه سوار زن بریتانیایی که اعتراض او به اتهام نقض قوانین ضد دوپینگ در دادگاه عالی ورزش پذیرفته شده است، اکنون می تواند در بازیهای ریو ۲۰۱۶ شرکت کند.

به گزارش خبرگزاری موج، لیز آرمیستد در المپیک ۲۰۱۲ لندن صاحب مدال نقره شد. این رکابزن که قهرمانی جهان را در کارنامه دارد، به نقض قوانین ضد دوپینگ متهم شده بود که می توانست مانع از حضور او در بازیهای ریو شود. او سه بار برای انجام آزمایش دوپینگ غایب اعلام شده است. ولی دادگاه عالی ورزش با اعلام اینکه مراحل انجام یکی از آزمایش های دوپینگ طی نشده است، به نفع او رای داد. آرمیستد ۲۷ ساله گفت: من همیشه یک ورزشکار پاک بودم و پاک خواهم ماند و در طول دوران حرفه ای خودم موضع ضد دوپینگ داشته ام. وی در المپیک ریو، یکی از مدعیان کسب مدال طلا در مسابقات جاده زنان محسوب می شود. سازمان مبارزه با دوپینگ بریتانیا او را متهم کرد که در سه مورد موقعیت خود را برای آزمایش دوپینگ اعلام نکرده است که می توانست به محرومیت دو ساله وی بینجامد. دادگاه عالی ورزش اعلام کرد که مسئول کنترل دوپینگ فرایند ضروری برای تعیین موقعیت این رکابزن را دنبال نکرده است و هیچ اهمالی از طرف آرمیستد صورت نگرفته است. سخنگوی دوچرخه سواری بریتانیا با ابراز خشنودی از حل و فصل این پرونده گفت: اطمینان زیادی داریم که تیم ما موفقیت های زیادی کسب خواهد کرد. کریستین اوهوروگو قهرمان دو ۴۰۰ متر در المپیک ۲۰۰۸ از بریتانیا، بعد از سه مورد غیبت در انجام آزمایش دوپینگ در سال ۲۰۰۶ ، برای یک سال از حضور در مسابقات محروم شد.