شهریان معاون ورزش زنان وزارت ورزش و جوانان در بازدید از سمینار بین المللی آموزش هندبال پایه تا پیشرفته زنان گفت: ارتقاء دانش نیروی متخصص انسانی به توسعه هر رشته ورزشی کمک می کند.

به گزارش خبرگزاری موج، معاون ورزش زنان وزارت ورزش با حضور در سمینار بین المللی آموزش هندبال زنان گفت: کلاس ارتقای دانش و آگاهی مربیان استانهای کشور با حضور مدرس خارجی بسیار در توسعه رشته هندبال اثر گذار است. ارتقای دانش نیروی متخصص انسانی در هر رشته ورزشی کار بسیار ارزشمندی است. این سمینار باعث می شود ورزش هندبال را به صورت علم نوین دنبال کنیم. وی ادامه داد: سیاست های فدراسیون هندبال در بخش زنان، سیاست حمایتی است. ایجاد شرایط متوازن و فرصت های برابر برای زنان و مردان می تواند در رشد و توسعه هندبال موثر باشد. شهریان از کمک مالی به بخش زنان برای خرید توپ و تجهیزات ورزشی برای استانهای حاضر در این سمینار خبر داد. وی در پایان از فدراسیون هندبال برای پشتوانه سازی و استعدادیابی در بین دختران نوجوان و جوان که در یک سال اخیر  به خوبی دنبال شده است، تشکر کرد.