عبدالخالق مسعود، رئیس فدراسیون فوتبال عراق، اعلام کرد در انتخابات شورای جدید فیفا به گزینه قطری رای خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از المدی عراق، کمیته انتخابات کنفدراسیون فوتبال آسیا نام علی کفاشیان، رئیس پیشین فدراسیون فوتبال ایران را جزو فهرست نامزدهای خود  برای تصدی سه کرسی آسیا در شورای جدید فیفا قرار داد. قرار است هشت نامزد در انتخابات کنگره فوق العاده کنفدراسیون فوتبال آسیا در ۲۷ سپتامبر (ششم مهر ماه) در گوای هندوستان به رقابت بپردارند. فدراسیون فوتبال عراق که رابطه نزدیکی با فدراسیون فوتبال ایران دارد، اعلام کرد در این انتخابات به سعود عزیز المهندی قطری رای خواهد داد و به این ترتیب کفاشیان نمی تواند رای نزدیک ترین فدراسیون به ایران را هم کسب کند. کفاشیان به همراه هفت نفر دیگر برای سه کرسی آسیایی شورای فیفا رقابت خواهند کرد.