در بازیهای المپیک ۱۹۷۶ یک لشکر از ایران راهی المپیک شد.

به گزارش خبرگزاری موج، لحظه رژه کاروان ایران و آغاز شور و التهاب برای این کاروان را مشاهده می کنید.. بازهم همچون دوره قبل، «مسلم اسکندر فیلابی» پرچمدار ایران بود. علاوه بر ورزشکاران که تعداد آنها ۸۸ نفر بود، ۷۷ همراه در کنار ورزشکاران کشورمان حضور داشتند تا گروه رژه رونده ایران، این چنین پرجمعیت گردد. اما این لشکر تنها با یک نقره و یک برنز به کار خود خاتمه داد.