رئیس فدراسیون دوچرخه‌سواری و سرمربی تیم ملی راهی ریودوژانیرو محل برگزاری المپیک ۲۰۱۶ شدند.

به گزارش خبرگزاری موج، خسرو قمری و مصطفی چایچی به منظور هماهنگی و انجام امور اسکان رکابزنان کشورمان در المپیک ۲۰۱۶ ریو بامداد امروز راهی ریودوژانیرو شدند. رقابت رکابزنان کشورمان روز ۱۶ (استقامت جاده) و ۲۱ (تایم تریل انفرادی) مرداد ماه خواهد بود و تیم ملی کشورمان متشکل از قادر میزبانی، آروین معظمی گودرزی و میرصمدپور سیدی روز دوشنبه ۱۱ مرداد عازم دهکده المپیک ریو خواهند شد تا بتوانند در مسیر مسابقه به تمرینات خود ادامه بدهند و با شرایط آب و هوایی برزیل سازگار شوند. هر سه رکابزن اعزامی در مسابقه استقامت به رقابت خواهند پرداخت و نماینده کشورمان در رشته تایم تریل انفرادی بعد از رسیدن تیم ملی به محل برگزاری مسابقات و بررسی وضعیت جسمانی و آمادگی رکابزنان اعلام خواهد شد. اسامی اعضای تیم ملی دوچرخه‌سواری در المپیک ریو به شرح زیر است: ۱- خسرو قمری، سرپرست تیم ۲- مصطفی چایچی، سرمربی تیم ۳- سید عباس حسینیان، مکانیسین ۴- قادر میزبانی ۵- آروین معظمی گودرزی ۶- میرصمد پورسیدی