طبق آمارهای جدید رسوایی‌های مربوط به دوپینگ باعثکاهش اقبال عمومی به المپیک شده است.

به گزارش خبرگزاری موج، سرویس انگلیسی خبرگزاری بی بی سی بررسی‌هایی بر روی ۱۹ هزار نفر انجام داده است که نشان داده ۵۷ درصد این افراد معتقدند دوپینگ در دنیای ورزش توجه آن‌ها به بازی‌های المپیک را کمتر می‌کند.

ضمناً ۶۲ درصد همین افراد معتقد بوده‌اند که عملکرد کشورشان در بازی‌های المپیک تاثیر زیادی بر غرور ملی آنها دارد.

مردم کشورهای اندونزی، کنیا، روسیه، پرو و هند بیشتر از بقیه معتقد بودند که موفقیت در المپیک بر غرور ملی آن‌ها می‌افزاید و موفقیت در المپیک کمترین تاثیر را بر غرور ملی مردم برزیل، آلمان، آمریکا و فرانسه دارد.

در پی افشاگری‌های مربوط به دوپینگ در روسیه، هفته گذشته وادا از کمیته بین‌المللی المپیک خواست تا روسیه را به صورت کامل از المپیک محروم کند. با این حالIocچنین تصمیمی نگرفت و محرومیت ورزشکاران روسیه را برعهده فدراسیون‌های جهانی گذاشت. همین مسائل باعثشده است که بدبینی نسبت به بازی‌های المپیک افزایش یابد.

بررسی‌ها نشان داده است که مردم کشورهای کره‌جنوبی، پرو، استرالیا و فرانسه نسبت به مردم کشورهای دیگر به دلیل دوپینگ، علاقه خود به بازی‌های المپیک را از دست می‌دهند.