مادرزن برنی اسکلتون، رئیس فرمول یک در برزیل گروگان گرفته شده است.

به گزارش خبرگزاری موج، مادرزن برنی اسکلتون، رئیس فرمول یک جهان در سائو پائولو گروگان گرفته شده است و مجرمان ۳۷ میلیون دلار را برای آزادسازی او درخواست کرده اند.
اطلاعات دیگری در مورد این قضیه منتشر نشده و پلیس نیز هنوز این اطلاعات را تایید نکرده است.
اکسلتون ۸۵ ساله، از همسر قبلی اش برای ازدواج با دختر جوان برزیلی طلاق گرفته بود و او و همسر جوان اش در حال حاضر در انگلیس زندگی می کنند.