مجمع انتخاباتی فدراسیون اسکی برگزار و عبدی افتخاری به عنوان رئیس این فدراسیون انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری موج، مجمع انتخاباتی فدراسیون اسکی صبح امروز با ریاست سیدنصرالله معاون ورزش حرفه‌ای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان برگزار شد. سیدعبدی افتخاری، سیدحمید مهدوی، بیژن خطیبی، علی ستوده، افسانه شمشکی، سیدیاسین صید، حسین کلهر، پیام محبی، سیدهوشیار میردامادی، میترا نوری، بهاره خیرخواه، مرتضی ساوه شمشکی، جواد شهلایی باقری، سیدمجتبی صید، سیدحسن طباطبایی، رستم کلهر، سیروس معدندار، سیدرضامیرابوطالبی و سیدمصطفی میرهاشمی روته به عنوان نامزد حضور داشتند. همچنین رحمت‌الله مقدید، یاسین شمشکی و صدف ساوه‌شمشکی به عنوان نمایندگان ورزشکاران، علیرضا ژاله به عنوان نماینده مربیان، میرمحمد میگونی به عنوان نماینده داوران، باشگاه پولادکف فارس و باشگاه کاوش اسکی به عنوان نمایندگان باشگاه‌ها در این مجمع حاضر بودند. بیژن خطیبی، علی ستوده، افسانه شمشکی، سید یاسین صید، حسین کلهر، پیام محبی، سید هوشیار میردامادی، بهار خیرخواه، مرتضی ساوه شمشکی، سید مجتبی صید، سید حسن طباطبایی، رستم کلهر، سیروس معدن‌دار، سید رضا میرابوطالبی و سید مصطفی میرهاشمی از حضور در این انتخابات انصراف دادند. سیروس معدن‌دار به نفع میترا نوری انصراف داد. در نهایت انتخابات با حضور ۴ نامزد به نام میترا نوری، سید حمید مهدوی، جواد شهلایی و سید عبدی افتخاری برگزار و پس از رأی‌گیری و شمارش آرا، عبدی با ۲۰ رأی به عنوان رئیس این فدراسیون برای ۴ سال انتخاب شد. نوری ۳ رأی، شهلایی ۲ رأی و مهدوی یک رأی آوردند.