فردا در باشگاه آفتاب انقلاب مسابقات دو و میدانی جایزه بزرگ برگزار می شود که آخرین فرصت برای حضور ورزشکاران در المپیک است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، فدراسیون دو و میدانی فردا با برگزاری مسابقه جایزه بزرگ سعی دارد تا آخرین فرصت را برای مسافران ریو فراهم کند. برهمین اساس فردا از ساعت ۱۲ در ۹ رشته در بخش بانوان و بعد از ظهر در ۱۲ رشته برای آقایان مسابقات برگزار خواهد شد. بر اساس این گزارش هرکدام از ورزشکاران بتواند رکورد گیری کند می تواند عازم برزیل شود. ضمنا این مسابقات در سطح کشور است. تاکنون در رشته های مختلف دو و میدانی ۷ سهمیه کسب کرده ایم امید است فردا بتوانیم باز هم سهمیه کسب کنیم.