دونده کشورمان به مقام نخست دوی ۲۰۰ متر مسابقات قزاقستان دست یافت.

به گزارش خبرگزاری موج، در ادامه روز دوم رقابت‌های دوومیدانی قزاقستان، در دوی ۲۰۰ متر علی خدیور با ثبت زمان ۲۰٫۷۹ ثانیه قهرمان شد و رضا قاسمی دونده المپیکی کشورمان با ثبت زمان ۲۰٫۸۶ ثانیه به عنوان نایب قهرمانی رسید. همچنین سجاد هاشمی با ثبت زمان ۲۱٫۱۲ ثانیه در جایگاه چهارم ایستاد.