برای نخستین بار لباس مصوب رسمی تیم ملی بانوان اسکواش از سوی فدراسیون جهانی مورد تایید قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری موج، طبق مصوبه فدراسیون جهانی همه تیم های حاضر در این مسابقات باید با لباس تعیین شده از سوی فدراسیون جهانی در این مسابقات حضور پیدا کنند. گفتنی است که حجاب مصوب بانوان ایرانی از سوی فدراسیون جهانی اسکواش پذیرفته شده و بانوان ما با لباسی در شأن و منزلت یک بانوی ایرانی در رقابت‌های جهانی لهستان حضور پیدا خواهند کرد.