میر صمد پورسیدی دوچرخه سوار ایرانی در رنکینگ جدید اتحادیه جهانی دوچرخه سواری صدر آسیا را از دست داد و در رده دوم قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری موج، اتحادیه جهانی دوچرخه سواری رنکینگ دیگری را از رکابزنان جاده در ماه جون میلادی اعلام کرد و بر اساس آن میر صمد پورسیدی که صدر آسیا را در اختیار داشت، با یک پله سقوط در رده دوم بخش تور های آسیایی قرار گرفت. اما در بخش تیمی شهرداری تبریز و در بخش رده بندی کشورها ایران همچنان صدرنشین هستند. اتحادیه جهانی دوچرخه سواری ابتدا در نوزدهم جون رنکینگ رکابزنان جاده را اعلام کرده بود. رده بندی انفرادی (اعداد داخل پرانتز رنکینگ قبلی رکابزنان است.) ۱-کینگ لوک چیونگ از تیم اوریکا استرالیا (۲) ۲-میر صمد پورسیدی از تیم شهرداری تبریز (۱) . . . ۱۳-آروین گودرزی از تیم پیشگامان(۱۳) ۱۶-قادر میزبانی از تیم شهرداری تبریز(۱۶) ۱۷-احد کاظمی از تیم از تیم پیشگامان(۱۷) ۲۹-رحیم امامی از تیم پیشگامان(۲۶) ۳۲-مهدی سهرابی از تیم شهرداری تبریز(۳۱) ۳۹-امیر کلاهدوز از تیم پیشگامان(۳۵) رده بندی تیمی ۱-شهرداری تبریز (۱) ۲-وینو قزاقستان(۴) ۳-پیشگامان(۲) ۱۶-پتروشیمی تبریز(۱۲) رده بندی کشورها ۱-ایران ۱۲۵۷امتیاز ۲-قزاقستان ۹۹۳امتیاز ۳-ژاپن ۷۴۲امتیاز