در رشته تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت بانوان نرگس امام‌قلی‌نژاد و دینا فرزادخواه از صعود به فینال جام جهانی تیراندازی در باکوی آذربایجان باز ماندند.

به گزارش خبرگزاری موج در ششمین روز از مسابقات جام جهانی تیراندازی در باکوی آذربایجان در رشته تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت بانوان نرجس امام‌قلی‌نژاد و دینا فرزادخواه در مصاف با ۴۹ ورزشکار از سراسر جهان به ترتیب با ۵۷۵ و و ۵۶۶ امتیاز به ترتیب در رده‌های بیست و دوم و چهل و یکم قرار گرفتند و از صعود به فینال باز ماندند. در این بخش تیراندازانی از کرواسی، اتریش و چین در این ماده بر سکوی اول تا سوم ایستادند. امیرحسین گل‌پسند، حسین باقری و ساسان شهسواری نمایندگان ایران در تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت در روز پایان این مسابقات خواهند بود.