مریم طوسی برای کسب سهمیه المپیک به مسابقات کازانوف قزاقستان رفت تا شاید بتواند دیگر بانوی المپیکی ایران باشد اما نتوانست در حد انتظارات ظاهر شود.

به گزارش مهدی جمشیدیان خبرنگارخبرگزاری موج،مریم طوسی دونده سرعت کشورمان برای کسب سهمیه المپیک به قزاقستان رفت تا در جام کازانوف شرکت کند، اما در آنجا نتوانست عنوانی بهتر از هفتمی بگیرد که در نهایت از کسب سهمیه جا ماند. او در این تورنمنت، دو ۲۰۰ متر  را با ۲۴:۱۴ ثانیه به پایان رساند یعنی ۲ دهم ثانیه بیشتر از مسابقات ازروم ترکیه با این وجود تنها زن المپیکی در دو میدانی مریم رجبی است.