دونده سرعت کشورمان از کسب سهمیه المپیک ریو در ماده ۲۰۰ متر باز ماند.

به گزارش خبرگزاری موج، حسن تفتیان که شنبه شب در مسابقات دو و میدانی بیلبائو در اسپانیا شرکت کرده بود، با ثبت زمان ۲۱ ثانیه و هشت صدم ثانیه به مقام سومی ماده ۲۰۰ متر بسنده کرد و موفق نشد سهمیه المپیک را در این ماده کسب کند. ورودی المپیک در ماده ۲۰۰ متر ۲۰ ثانیه و ۵۰ صدم ثانیه است که تفتیان برای رسیدن به آن ۱۸ صدم ثانیه کم آورد. تفتیان پیش از این موفق شده بود سهمیه المپیک در ماده ۱۰۰ متر را کسب کند. همچنین احسان حدادی در همین مسابقات و در ماده پرتاب دیسک با رکورد ۶۲ متر و ۸۵ سانتیمتر در رده چهارم ایستاد.