نماینده مردم شهرستان اصفهان گفت: اگر وزارت ورزش در باره بازنشستگی اقدام نکند ما حتما برخورد جدی با این وزارتخانه انجام می‌دهیم تا مشخص شود دلیل زد و بند بین وزیر و بازنشسته ها چه است.

حمیدرضا فولادگر در گفتگو با مهدی جمشیدیان خبرنگار خبرگزاری موج درباره استیضاح وزیر ورزش  گفت: در حال حاضر می خواهیم وزیر آموزش و پرورش را بخاطر عملکرد انتقادی اش استیضاح کنیم. در خصوص وزیر ورزش هم خیلی انتقادات تندی نسبت به عملکرد ایشان شده، وی یک فرد دانشگاهی است که دوستان دانشگاهی خودش را به وزارتخانه راه داده که باعث شده انتقاداتی از وی صورت بگیرد. از آنجا که مدت زمان زیادی تا انتخابات ریاست جمهوری نمانده فکر نمی کنم دیگر گودرزی استیضاح شود اما به شدت پیگیر کارهایش هستیم. وی در مورد بحث قانون بازنشستگی اظهار داشت: ما به تمام ادارجات دولتی و وزارتخانه ها دستور دادیم که هرچه سریعتر افرادی راکه مشمول بازنشستگی می شوند را هرچه سریعتر بازنشست کنند. در وزارت ورزش هم ما از طریق امیر خادم همکار سابق در دوره هفتم پیگیر هستیم تا هرچه زودتر افراد سن بالا بازنشسته شوند. نماینده مردم شهرستان اصفهان در ادامه افزود: اگر وزارت ورزش در خصوص بازنشستگی اقدام نکند ما حتما برخورد جدی با این وزارتخانه انجام میدهیم تا مشخص شود دلیل زد و بند بین وزیر و بازنشسته ها چه است.