وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه در سه سال فعالیت دولت تدبیر و امید ۶۰۰ پروژه ورزشی نیمه تمام برجا مانده از گذشته به بهره برداری رسید، گفت: سه هزار و ۶۰۰ پروژه نیمه تمام ورزشی باقیمانده از گذشته نیز هنوز باقی است.

به گزارش خبرگزاری موج، محمود گودرزی روز دوشنبه در آئین کلنگ زنی سالن کشتی مازندران در شهرستان جویبار با اشاره به برنامه اولویت دار وزارت ورزش و جوانان برای تکمیل طرح های نیمه تمام ورزشی افزود: در سه سال گذشته وجود پروژه های نیمه تمام ورزشی باعث شد تا هیچ پروژه ورزشی جدیدی در کشور کلنگ زنی نشود .

به گفته وزیر ورزش و جوانان کلنگ زنی سالن تخصصی کشتی مازندران در شهرستان جویبار نخستین پروژه ورزشی است که در دولت یازدهم انجام شد. وی ادامه داد: وزارت ورزش و جوانان ۵۰ درصد اعتبار مورد نیاز سالن پنج هزار نفری کشتی جویبار را تامین کرد و مابقی نیز به مدت زمان تعیین شده برای تکمیل این طرح در اختیار استان مازندران قرار داده می شود. گودرزی اضافه کرد: مازندران با توجه به دارا بودن پتانسیل های خوب ورزشی قلب تپنده ورزش کشور محسوب می شود و حمایت های دولت نیز براساس داشته های ورزشی مازندران است. وی گفت که شهرستان جویبار با مدال آوری جوانان در رشته کشتی نشان داد که به عنوان قلب ورزش مازندران نیازمند توجه بیشتری است. گودرزی افزود: وزارت ورزش و جوانان در حد توان متناسب با پتانسیل ورزشی به این شهرستان کمک خواهد کرد. وی با قدردانی مدال آوران جویباری در المپیک ریو ۲۰۱۶ گفت که دولت از این ورزشکاران قدردانی خواهد کرد و امیدواریم در داخل استان به آنها توجه شود. وی با اشاره به عملکرد دولت تدبیر و امید در سه ساله اخیر از برجام به عنوان بزرگترین دستاورد دولت در حوزه دیپلماسی برشمرد و گفت: افزایش فروش نفت و کاهش ایران هراسی و جابجایی انتقال پول از مهمترین دستاوردهای برجام است.