معلول کشورمان برای اولین بار در ایران موفق به ثبت رکورد پرش از هواپیما شد.

به گزارش خبرگزاری موج، سعید ضروری یکی از معلولان ایران که در هفته گذشته با کمک یک استاد پرش توانست پرش از ارتفاع ۱۳ هزار پایی را تجربه کند و نام خود را به عنوان اولین فرد معلول در این کار به ثبت برساند. این معلول با کمک احمد حسنوند از هواپیمای Y12 و در منطقه زیباکنار این کار را انجام داد.