همزمان با مسابقات قهرمانی کشور آب‌های آرام جشنواره ملی - بین‌المللی قایقرانی نیز برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری موج، مسابقات قهرمانی کشور آب‌های آرام آقایان ۱۵ تا ۱۷ مهر در دریاچه آزادی برگزار خواهد شد. فدراسیون قایقرانی در نظر دارد همزمان با این مسابقات جشنواره ملی بین‌المللی قایقرانی را با همراهی ارگان‌ها و نهادهای مرتبط برگزار کند. هدف از این جشنواره آشنایی بیشتر با پتانسیل موجود در قایقرانی ایران در ابعاد داخلی و بین‌المللی است. جشنواره بین‌المللی قایقرانی با محوریت ارائه ظرفیت‌های موجود و بالقوه قایقرانی کشور و هم‌اندیشی توسعه سیستم اقتصادی و تخصصی قایقرانی است.