معاون ورزیر ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان با اشاره به جامعه مخاطبان فدراسیون ورزش های رزمی تأکید کرد که نگاه عمیق‌تر فدراسیون به ورزش‌های رزمی می‌تواند در جذب و مشارکت زنان نقش ویژه داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری موج، رباب شهریان در دیدار با رشیدی رئیس فدراسیون ورزش های رزمی اظهار کرد: فدراسیون ورزش‌های رزمی از جایگاه وِیژه و قدمت در میان فدراسیون‌های ورزشی کشور برخوردار است و با توجه به جامعه مخاطبان و با دربرگرفتن حدود ۱۰۰ سبک و گروه در زیرشاخه آن باید توجه بیشتری هم به این فدراسیون شود.
وی از طرفداران رشته‌های زیر مجموعه این فدراسیون به عنوان سرمایه‌های ورزش کشور نام برد و گفت: آنچه که قابل توجه است این است که نیمی از این جامعه را بانوان تشکیل می‌دهند. شهریان ادامه داد: به همین دلیل نگاه ما به این فدراسیون نگاه حمایتی است و تلاش ما هم بکارگیری ابزارهای مناسب برای توسعه هر چه بیشتر و بهتر این حوزه است. فدراسیون ورزش‌های رزمی با استفاده از ظرفیت و مشارکت مخاطبین سازمان یافته این فدراسیون جز آمارهای بالای جامعه ورزشی قراردارد که توجه به تربیت نیروی انسانی متخصص می بایست در اولویت های این فدراسیون قرار گیرد. معاون امور بانوان وزیر ورزش و جوانان گفت: با توجه به گزارشات جمع آوری شده خوشبختانه فدراسیون ورزش های رزمی با تحقق حمایت های رئیس فدراسیون نگاه متوازن و هماهنگی در راستای بیانات مقام معظم رهبری در خصوص ورزش بانوان و در راستای اهداف دولت تدبیرو امید دارد. وی افزود: با توجه به حضور دو رشته ورزشی از این فدراسیون در بازی های آسیایی و در جه اهمیت این بازی‌ها بعد از المپیک برای ورزش کشور برنامه ریزی و اقدامات اجرایی را در حال حاضر برای آمادگی در بازی های آسیایی ضروری دانست