تفاهم نامه همکاری ورزشی دانشگاه علمی - کاربردی و فدراسیون گلف جمهوری اسلامی ایران از امروز اجرایی شد.

به گزارش خبرگزاری موج، با توجه به تاثیرات سازنده و فراگیر تربیت بدنی و ورزش در ارتقای سطح سلامت و تندرستی جامعه به ویژه جوانان، تفاهم نامه همکاری ورزشی دانشگاه علمی - کاربردی و فدراسیون گلف جمهوری اسلامی ایران اجرایی شد.

گفتنی است هماهنگی و هم جهت کردن برنامه ریزی جهت توسعه و تقویت فعالیت های تربیت بدنی و ورزش، انسجام و یکپارچگی فعالیت های ورزشی جوانان، دانشجویان و دانشگاهیان، اجرای هدفمند برنامه در حیطه ماموریت ها و رسالت های تعیین شده برای اداره کل تربیت بدنی و فدراسیون مربوطه، ارتقای سطح سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی از طریق شرکت در فعالیت های ورزشی در بین جامعه بویژه جوانان و تلاش مشترک با هدف افزایش بهره وری و استفاده بهینه از منابع ورزشی کشور جهت توسعه فرهنگ ورزش کردن در بین جوانان و اقشار جامعه دانشگاهی از مهترین اهداف این تفاهم نامه است. بر اساس این تفاهمنامه دانشگاه علمی کاربردی توسعه رشته ورزشی گلف در دانشگاه ها با همکاری فدراسیون، همکاری در غنی سازی و پر کردن اوقات فراغت دانشجویان و دانشگاهیان از طریق برگزاری مسابقات رشته ورزشی گلف در دانشگاه ها، اداره کل تربیت بدنی در جهت توسعه و ترویج رشته گلف در بین جوانان دانشجو و دانشگاهیان همکاری های لازم را در ایجاد زمین های گلف و مینی گلف در خوابگاه ها و دانشگاه ها را متعهد شد.

گفتنی است این تفاهم نامه در تاریخ ۱۸ اردیبهشت بین دانشگاه علمی - کاربردی و فدراسیون گلف جمهوری اسلامی ایران امضا شده بود که از امروز به اجرا در آمد.

گفتنی است این تفاهم نامه بین دکتر حسین مجتبی زاده نماینده رئیس دانشگاه علمی-کاربردی و کیکاوس سعیدی رئیس فدراسیون گلف امضا شده است.