۴ دوچرخه سوار سابق ملی پوش علیه چایچی سرمربی تیم ملی در فضای مجازی صحبت هایی کردند که سبب شد به کمیته انضباطی کشیده شوند.

صمد محمدی در خصوص جلسه کمیته انضباطی ۴ دوچرخه سوار که در فضای مجازی علیه سرمربی تیم ملی مطالبی را تکثیر کرده بودند به مهدی جمشیدیان خبرنگار خبرگزاری موج گفت: بعد از مسابقه دوچرخه سواران در المپیک چند دوچرخه سوار علیه سرمربی و رییس فدراسیون در فضای مجازی کانال راه اندازی کردند و در آن مطالب کذب منتشر کردند. طی جلسه ای که با قمری رییس فدراسیون دوچرخه سواری داشتیم مشخص شد که این ورزشکاران در فضای مجازی به سرمربی تیم ملی افترا زدند به همین دلیل متهم شدند. بر همین اساس قرار بر این شد که برای خودشان وکیل بگیرند تا از حقوقشان دفاع کنند. وی در ادامه افزود:از آنجا که دوچرخه سواران به صورت شخصی به این موضوع نگاه کردند باید با وکیل مدافع حاضر شوند زیرا طبق ماده  ۹۶۷ قانون اساسی ۴ مورد تخلف و نشر اکاذیب، افترا، تهمت و تشویش اذعان عمومی  داشتند که باید برای تک تک آنها پاسخگو باشند. قاضی محمدی خاطرنشان کرد:چندی پیش عکس هایی از سرمربی تیم ملی در فضای مجازی منتشر شد که با هزینه بیت المال به برزیل رفته و با خانوم های نامحرم عکس گرفته که بعد مطابقت با الان مشخص شد آن عکس مربوط به پنج سال پیش در کره است. رییس کمیته انضباطی دوچرخه سواری اذعان داشت: حال که جرم دوچرخه سواران در کمیته انضباطی مشخص شده به همین دلیل تحت تعقیب قرار گرفتند که برای جرمشان علیه سرمربی و رییس فدراسیون باید پاسخگو باشند در ضمن پرونده به دادسرای فرهنگ و ورزش ارجاع داده شد. در این خصوص دادگاه برایشان وکیل تعیین کرد و شکواببه تنظیم شد تا قضات آن دادسرا در خصوص جرمشان تصمیم بگیرد.