دو عضو فدراسیون هاکی ایران به عضویت کنفدراسیون هاکی آسیا درآمدند.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی فدراسیون هاکی، طی احکامی جداگانه از سوی کنفدراسیون هاکی آسیا خانم تندیس زراسوند نایب رئیس بانوان فدراسیون ایران به عنوان عضو کمیته بانوان کنفدراسیون هاکی آسیا انتخاب شد. همچنین حمیدرضا بخارایی دبیر فدراسیون نیز به عنوان عضو کمیته توسعه و مربیگری کنفدراسیون هاکی آسیا انتخاب شد.