ظهر امروز همایش مشاوران در امور روحانیون استانداری های سراسر کشور با حضور رحمانی فضلی وزیر کشور برگزار شد که خبرنگاران با وجود دعوت قبلی حق حضور را در جلسه نداشتند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، طبق برنامه از قبل اعلام شده وزارت کشور ، قرار بود امروز همایش مشاوران استانداران سراسر کشور در امور روحانیون با حضور وزیر برگزار شود. خبرنگاران سر ساعت اعلام شده یعنی ۱۱:۴۵ در محل وزارت خانه حاضر  و بعد از ۴۵ دقیقه انتظار به سمت سالن همایش هدایت شدند. همزمان با ورود وزیر ، خبرنگاران وارد سالن همایش شده و در جایگاه خود نشستند. داوود نمازی مشاور وزیر در امور روحانیون قبل از سخنان رحمانی فضلی از نوع نگاه وزیر به مشاوران استانداران در امور روحانیون قدردانی کرد و گفت: وزیر کشور نگاه عالی به این مشاوران دارد. وی درعین حال ادامه داد: اما برخی استانداران نوع نگاه وزیر را نسبت به جایگاه روحانیت ندارند. نمازی پس از بیان این مطالب از وزیر خواست تا برای مشاوران سخنرانی کند اما رحمانی فضلی از چند تن از مشاوران خواست دیدگاه و مهمترین موضوعات و مسائل خود را مطرح کنند. حجج الاسلام حجت گنابادی نژاد ، محمد محمدیان و مجتبی قائد امینی به ترتیب مشاوران استانداران خراسان رضوی، ایلام و قزوین دیدگاه های خود را مطرح کردند. سخنان حجت الاسلام امینی هنوز شروع نشده بود که از خبرنگاران خواسته شده سالن جلسه را ترک کنند و  همزمان با صحبت های وزیر وارد سالن شوند. اما این تمام موضوع نبود، خبرنگاران حدود ۴۰ دقیقه منتظر ماندند اما خبری از ورود آنان به جلسه نبود؛ با پیگیری خبرنگاران به آنان گفته شده هنگام جمع بندی سخنان وزیر می توانند در نشست حضور یابند که چنین هم نشد. روابط عمومی تلاش کرد تا بتواند  برنامه گفت و گو در جمع خبرنگاران را فراهم کند که این کار هم انجام نشد. به هر حال اینکه خبرنگاران نه توانستند صحبت های وزیر را پوشش دهند نه بقیه مشاوران استانداری ها در امور روحانیت؛ و ساعت ۱۳:۳۰ از ساختمان وزارت کشور خارج شده و به سمت رسانه های خود بازگشتند.