همزمان با افشای اسناد حقوق‌های نجومی و وام‌های کلان، برخی رسانه‌های اصلاح طلب و حامی دولت اقدام به انتشار لیستی از پرداخت پاداش ها در دولت قبل کرده‌اند تا شاید با عوض کردن فضا بتوانند به نوعی خود را تبرئه کنند.

به گزارش خبرگزاری موج؛ همزمان با افشای اسناد حقوق‌های نجومی و وام‌های کلان، برخی رسانه‌های اصلاح طلب و حامی دولت اقدام به انتشار لیستی از پرداخت پاداش ها در دولت قبل کرده‌اند تا شاید با عوض کردن فضا بتوانند به نوعی خود را تبرئه کنند.

به عنوان مثال رسانه‌های مذکور در یکی از موارد به پاداش ۱۰۰ سکه ای به حمید رضا حاجی بابایی وزیر سابق آموزش و پرورش بابت «نشان تعلیم و تربیت» در دولت دهم اشاره کرده‌اند.

این در حالی است که حاجی بابایی در رابطه با دریافت این سکه ها در برنامه تلویزیونی شناسنامه اعلام کرد که من ۱۰۰ سکه را به نیم سکه تبدیل کردم و همه را توزیع کردم بین عواملی که کار می‌کردند سایت‌ها هم نوشتند ولی آن نشان مال همه بود.

به این ترتیب معلوم می‌شود که رسانه‌های اصلاح طلب فارغ از پرداختن به این موضوع که حاجی بابایی این سکه‌ها را خرج نظام تعلیم و تربیت کشور کرده است تنها با دستاویز قرار دادن این موضوع به جو سازی برای به فراموشی سپردن موضوع فیش های نجومی هستند.

منبع: دانا