مشاور عالی سازمان سنجش گفت: مهلت ثبت نام در آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی ساعت ۲۴ امشب به پایان می‌رسد.

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، در مورد آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی، گفت: تا کنونبیش از ۲۰۰ هزار نفر در آزمون های استخدامی ۶۸ دانشگاه علوم پزشکی و ۱۲ دستگاه اجرایی ثبت‌نام کرده‌اند.

وی با بیان اینکه تا ساعت ۱۰ صبح امروز تعداد ۱۰۳ هزار و ۳۷۹ نفر در آزمون استخدامی ۶۸ دانشگاه علوم پزشکی ثبت نام کرده اند، افزود: مهلت ثبت نام در آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی ساعت ۲۴ امشب ۱۰ مرداد به پایان می رسد و به این خاطر که این مهلت یک بار تمدید شده، احتمال تمدید مجدد آن وجود ندارد.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور با ارائه آماری از تعداد ثبت نام کنندگان در آزمون استخدامی ۱۲ دستگاه های اجرایی گفت: تاکنون ۱۰۳ هزار و ۴۰۰ نفر در آزمون استخدامی ثبت نام کرده اند.

گفتنی است آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی همزمان با آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی در ۱۹ شهریورماه برگزار می شود.