دانشگاه تهران نتایج اولیه آزمون دکتری ۱۲ پردیس و دانشکده این دانشگاه را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، نتایج اولیه آزمون دکتری سال ۹۵ برای ۱۲ پردیس و دانشکده دانشگاه تهران بر روی سایت معاونت آموزشی دانشگاه به نشانی اینترنتی http://academics.ut.ac.ir قرار گرفت. تمامی داوطلبان پذیرفته شده باید از ۲ تا ۶ مردادماه برای تکمیل فرم تعهد به پردیس یا دانشکده‌های مربوطه مراجعه کنند و عدم تکمیل فرم فوق به منزله انصراف قطعی از پذیرش در دانشگاه تهران است. اسامی از سوی دانشگاه برای تایید به سازمان سنجش ارسال می‌شود.