نشست شورای سیاستگذاری و برنامه ریزی معاونان پژوهش و فناوری منطقه ۶ کشور با هدف بررسی وضعیت و تقویت فعالیت‌های پژوهشی و فناوری دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علمی و فناوری این منطقه روز چهارشنبه ۲۳ تیرماه سالجاری در دانشگاه شهرکرد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری موج، ریاست این نشست را وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم و دبیر کل شورای عالی عتف بر عهده دارد و شامحمدی رئیس دانشگاه شهرکرد، ابطحی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان و رئیس شورای سیاستگذاری معاونان پژوهش و فناوری منطقه ۶ کشور و دهقانی رئیس مرکز منطقه‌ای علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام از سخنرانان این نشست هستند.

در ادامه این نشست، فرامرزی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شهر کرد در خصوص نظامند سازی پژوهش در دانشگاه‌ها، رحیمی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان در خصوص هدفمند سازی تحقیقات دوره‌های تحصیلات تکمیلی، ثقفی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه هنر اصفهان در خصوص آیین نامه ارتقاء جدید و مشکل دانشگاههای هنر، منعم‌زاده معاون پژوهش و فناوری دانشگاه کاشان در خصوص آزمایشگاهای مرکزی و شبکه شاعا سخنرانی و ارائه گزارش خواهند کرد.

در ادامه این برنامه، فرامرزی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شهر کرد در خصوص اخلاق پژوهش، انصاری معاون پژوهش و فناوری دانشگاه یزد در خصوص آسیب‌شناسی رتبه بندی دانشگاههای ایران، ابطحی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان در خصوص مشکلات پیش رو در دست یابی به دانشگاهای نسل سوم و خیر آبادی در خصوص دانشگاه کار آفرین و نقش آن در توسعه پارک‌های علم و فناوری سخنرانی می‌کنند.

بر اساس این گزارش، بازدید معاونان پژوهش و فناوری منطقه ۶ کشور از مراکز تحقیقاتی دانشگاه شهرکرد، بازدید از پارک علم و فناوری استان چهارمحال و بختیاری، نشست اختصاصی معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم و مدیران این معاونت با هیئت رئیسه دانشگاه شهرکرد و برگزاری نشست خبری، از دیگر برنامه‌های این نشست منطقه‌ای است.