سازمان حج و زیارت قیمت های نهایی عتبات دانشگاهیان در تهران و استان های سراسر کشور را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، قیمت های نهایی عتبات دانشگاهیان در تهران و استان های سراسر کشور توسط سازمان حج و زیارت اعلام شد.

دانشگاهیانی که تا ۲۶ مرداد ماه اعزام دارند، می توانند هزینه سفر خود را واریز کنند و زائرین تاریخ های بعدی منتظر اطلاع رسانی دفاتر ستاد در سراسر کشور باشند تا زمان واریز به آنها اعلام شود.

قیمت نهایی اعزام عتبات دانشگاهیان در استان تهران به شرح زیر اعلام شد:

سن دانشگاهیان تهران / هوایی تهران / زمینی

بزرگسال ۱۶۲۴۰۰۰ تومان ۱۰۸۶۰۰۰ تومان

بین ۱۲-۲ سال ۱۲۸۰۰۰۰ تومان ۸۷۱۰۰۰ تومان

زیر دو سال ۲۰۵۰۰۰ تومان ۱۴۱۰۰۰ تومان

قیمت عتبات در استان های سراسر کشور به میزان دوری و نزدیکی به مرز و همچنین فاصله مرز هوایی تا کشور عراق با هم متفاوت است.

زائران استان ها می توانند با تماس با دفاتر ستاد در استان های سراسر کشور از میزان هزینه عتبات اطلاع حاصل کنند.