نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل با قائم مقام وزیر کار دیدار و گزارشی از اقدامات این صندوق ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، نماینده صندوق جمیعت ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران با قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور بین الملل دیدار کرد. این دیدار به درخواست خانم العداوی و با توجه به پایان ماموریت ایشان در جمهوری اسلامی و به منظور خداحافظی انجام پذیرفت.
خانم العداوی با قدردانی از همکاری های صورت گرفته از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به ویژه حمایت های قائم مقام بین الملل وزیر کار از وی و مجموعه صندوق جمعیت ملل متحد در مدت ماموریت در تهران، گزارشی از اقدامات و فعالیت های انجام گرفته و در دست اقدام صندوق جمعیت ملل متحد را ارائه کرد. وی با توجه به اهمیتی که جمهوری اسلامی ایران به موضوع جمعیت و سیاست های جمعیتی قائل است به موضوع سالمندی اشاره کرد و گفت: این موضوع هر روزه اهمیت بیشتری پیدا می کند و کشورهای زیادی اکنون با موضع سالخوردگی جمعیت روبرو هستند و اتخاذ یک سیاست جمعیتی موثر و همه جانبه نگر اکنون به عنوان یک ضرورت است. نماینده صندوق جمعیت ملل متحد گفت: اهتمام به موقع جمهوری اسلامی ایران به موضوع سالمندی و تشکیل شورای ملی سالمندی و اقداماتی که در دست اجرا دارد، قابل تقدیر است. خانم العداوی ابراز امیدواری نمود که همکاری ها و حمایت های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از صندوق یادشده همچنان ادامه پیدا کند. حسینی هم حضور خانم العداوی در جمهوری اسلامی ایران را موثر برشمرد و از ایشان قدرانی کرد. وی یادآور شد: حضور شما در ایران اگرچه کوتاه بود اما در ایجاد زمینه و گسترش همکاری موثر و واقع بینانه بین صندوق جمعیت و دستگاه های ملی در جمهوری اسلامی ایران کارآمد و مفید بود. قائم مقام وزیر کار در امور بین الملل ابراز امیدواری کرد که با خاتمه ماموریت خانم العداوی همکاران وی همین فضای مثبت همکاری ایجاد شده بین صندوق و دستگاه های ملی را حفظ کنند.