سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی در حکمی «جواد حاتمی» را به عنوان سرپرست معاونت نظارت و سنجش این دانشگاه منصوب کرد.

  به گزارش خبرگزاری موج، محمدحسین امید سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی در حکمی «جواد حاتمی» را به عنوان سرپرست معاونت نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی منصوب کرد. در حکم سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی آمده است: « جناب آقای دکتر جواد حاتمی سلام علیکم نظر به مراتب تعهد، دانش و تجارب اجرایی جنابعالی، به موجب این حکم به سمت سرپرست معاونت نظارت و سنجش دانشگاه منصوب می‌شوید. انتظار دارد با توجه به جایگاه ویژه دانشگاه در توسعه آموزش‌های مهارتی، برای تحقق اهداف کلان دانشگاه، در راستای سیاست‌های ابلاغی وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و اهمیت نظارت و ارزیابی مستمر مراکز علمی و کاربردی برای ارتقاء کیفیت آموزشی و پژوهشی، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های منابع انسانی دانشگاه نهایت تلاش خود را بکار گرفته و بویژه برای اجرای برنامه های زیر همت گمارید. - به روز رسانی ضوابط و استانداردهای نظارت و ارزیابی آموزشی، پژوهشی و فناوری، دانشجویی و فرهنگی، اداری و مالی در ستاد دانشگاه، مؤسسات و مراکز تحت پوشش - نظارت بر اجرای قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های دانشگاه در واحدهای استانی، مؤسسات و مراکز علمی و کاربردی - استقرار نظام ارزیابی عملکرد مراکز علمی کاربردی براساس استانداردهای نوین، پایش و سطح بندی آنها به صورت سالیانه - به روزرسانی و تدوین ضوابط، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های پذیرش دانشجو - تدوین آیین‌نامه‌های مورد نیاز و رایزنی با نهادها و سازمانهای مربوط، برای استقرار نظام صلاحیت حرفه‌ای کشور - انجام امور هماهنگی واحدهای استانی و نظارت بر عملکرد آنها در پایان این حکم تاکید شده است: امید است با استعانت از خداوند متعال و با همکاری صمیمانه سایر معاونین، مدیران و همکاران محترم دانشگاه، در اجرای منویات مقام معظم رهبری ( مدظله العالی) و مطالبات ریاست محترم جمهور برای نیل به جایگاه دانشگاه نسل سوم موفق و مؤید باشید.» گفتنی است که این انتصاب بعد از  اصلاح ساختار سازمانی دانشگاه و تعیین ماموریت های حوزه های مرتبط در دانشگاه جامع علمی کاربردی صورت گرفته است.