مرکز مهندسی فرآیندهای کسب و کار در دانشکده مهندسی صنایع و سیستم های مدیریت دانشگاه صنعتی امیرکبیر راه اندازی شد.

  به گزارش خبرگزاری موج، این مرکز با مشارکت و همکاری علیرضا منتظمی استاد تمام دانشگاه مک مستر کانادا و استاد همکار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاسیس شده است. فعالیت این مرکز طی یک جلسه سخنرانی علمی با محوریت «راهبری تغییرات دیجیتالی Leading Digital Transformation»، با سخنرانی استاد تمام دانشکده مک مستر کانادا و با حضور  برومند معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه بطور رسمی آغاز شد. به منظور تشریح فعالیت های مرکز مهندسی فرآیندهای کسب و کار و برقراری ارتباط دانشگاه وصنعت و همچنین در راستای توافقنامه فی مابین دانشگاه و سازمان ملی بهره وری ایران در  جلسه افتتاح این مرکز مدیرانی از صنعت پتروشیمی، بانک ها، صدا و سیما و سازمان ملی بهره وری ایران حضور داشتند. در این جلسه همچنین مسئولین، اساتید و دانشجویان دانشکده مهندسی صنایع نیز حضور داشتند.