سی و سومین نشست سراسری اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی برگزار و اعضای شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی مشخص شد.

  به گزارش خبرگزاری موج، سی و سومین نشست سراسری اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی با عنوان «مهندس محمدجواد جلال‌فرد» از ۲۳ تا ۲۸ مرداد، در دانشگاه تهران برگزار و انتخابات شورای مرکزی جنبش عدالتخواه در تاریخ ۲۸ مردادماه صورت گرفت که اعضای شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی مشخص شد. صادق پور هاشمی، شایان نادری، مجتبی رئیسی، امین سردار آبادی و فاطمه یوسفی در انتخابات شورای مرکزی جنبش عدالتخواه حائز اکثریت آرا شدند. در انتخابات اعضای شورای نظارت بر جنبش عدالتخواه همزمان با انتخابات شورای مرکزی نیز حسین شهبازی زاده، سلمان کدیور و سیدمصطفی موسوی انتخاب شدند. انتخاب دبیر پس از انتخاب دو عضو انتصابی توسط شورای مرکزی انجام خواهد گرفت.