دومین جشن دانش آموختگی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران ۱۱ شهریورماه در تالار فردوسی این دانشگاه برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری موج، دومین جشن دانش آموختگی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران با هدف تقویت شبکه دانش آموختگان و افزایش تعامل آنها با دانشکده کارآفرینی و کارآفرینان بزرگ کشور برگزار می شود. این برنامه به همت کانون تازه تاسیس دانش آموختگان کارآفرینی در دانشگاه تهران برگزار می شود.