دوچرخه‌سواری قهرمانی آسیا - هند

ملی‌پوش دوچرخه‌سواری جوانان گفت: می‌توانستم در اومینیوم طلا بگیرم، اما با یک اشتباه از دستم رفت.