سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل با بیان اینکه جنبش عدم تعهد اعتقاد دارد که شفافیت، بیطرفی و استمرار مواضع باید سرلوحه کار شورای امنیت باشد، گفت: اما متاسفانه شاهد آن هستیم که این اصول در موارد بسیاری نقض شده است.

به گزارش خبرگزاری موج، غلامعلی خوشرو سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در بحثعمومی شورای امنیت در پیرامون «روش های کاری شورای امنیت» به سخنرانی پرداخت.

وی با بیان اینکه جنبش عدم تعهد اعتقاد دارد که شفافیت، بیطرفی و استمرار مواضع باید سرلوحه کار شورای امنیت باشد، گفت: اما متاسفانه شاهد آن هستیم که این اصول در موارد بسیاری نقض شده است. شورای امنیت در بررسی موضوعات عموما رویکردی گزینشی داشته؛ به صورت غیرشفاف عمل می کند و به موضوعات فرعی بیش از حد می پردازد در حالی که به موضوعات مهمتر بی اعتناست.
خوشرو در ادامه سخنان خود توصیه های برای اعضای جنبش عدم تعهد در راستای بهبود روش های کاری شورای امنیت بیان کرد و اظهار داشت: اعضای جنبش عدم تعهد همواره با استفاده ابزاری از شورای امنیت برای پی جویی اهداف سیاسی مخالفت کرده است.
وی ادامه داد: شورا باید در اجرای وظایف خود بر اساس منشور ملل متحد بی طرفانه و غیرگزینشی اقدام کرده و بر اساس منشور در مقابل اقدامات خود بخصوص در مقابل مجمع عمومی پاسخگو باشد و در مورد کار خود به صورت مستمر به مجمع عمومی گزارش دهد.
سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل ادامه داد: شورای امنیت نباید در اموری که تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی به شمار نمی آید؛ دخالت کند و صرفا در چارچوب اختیارات واگذار شده به آن در منشور ملل متحد عمل کند چرا که اینگونه دخالتها نقض آشکار ماده ۲۴ منشور ملل متحد است.
خوشرو عنوان کرد: در سال های اخیر؛ شورای امنیت در بسیاری از وضعیت ها سریعا به فصل هفت منشور ملل متحد و صدور مجوز استفاده از زور روی آورده است در حالیکه در برخی وضعیت های دیگر سکوت و انفعال در پیش گرفته است.
وی با بیان اینکه بر اساس منشور ملل متحد؛ توسل به فصل هفت منشور باید به عنوان آخرین راه حل در دستورکار شورا قرار گیرد، افزود: پیش از آن لازم است که از همه ظرفیت های فصول ششم و هشتم منشور در مورد حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی و نیز امکانات سازمان های منطقه ای استفاده شده باشد.
خوشرو در پایان با اشاره به آغاز روند انتخاب دبیرکل جدید سازمان در سال ۲۰۱۶ بر مواضع جنبش عدم تعهد در این مورد و بویژه بر لزوم تقویت نقش محوری مجمع عمومی در انتخاب دبیر کل جدید تاکید کرد.