سازمان ملل درباره احتمال آواره شدن هفتصد میلیون نفر در جهان تا سال 2030 به علت بحران آب آشامیدنی هشدار داد.

شبکه اطلاعات ایمنی مواد غذایی (Fsin) در گزارشی اعلام کرد؛

124 میلیون نفر در جهان بخاطر جنگ ها و تغییرات اقلیمی در شرایط بحران غذایی بسر برده و نیاز فوری به یک اقدام بشردوستانه د…

دبیرکل سازمان ملل با انتشار پیامی فرا رسیدن سال نو را تبریک گفت.

سازمان ملل

کمبود آب تا سال 2050 زندگی بیش از 5 میلیارد نفر را تحت تاثیر قرار می دهد.