وزیرکشور گفت: شر دفع شده اما شرور باقی است؛ ‌ در نتیجه باید ضمن رصد تمام فعالیت های دشمنان؛ ‌بنیه دفاعی کشور را تقویت کنیم.

به گزارش خبرگزاری موج،به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ رحمانی فضلی که عصر چهارشنبه برای تکریم از خدمات جمشید انصاری و معرفی اسد ا... درویش امیری به عنوان استاندار جدید،‌ در استان زنجان حاضر شد،‌ انتخاب استاندار جدید را بر اساس شاخص هایی دانست که از آغاز کار دولت تدبیر و امید در تعیین استانداران مبنا بوده است. وزیر کشور با اشاره به سوابق و ویژگی های درویش امیری،‌ تجربه کافی اجرائی،‌ اعتقاد به برنامه های دولت،‌ برخورداری از مشی اعتدالی،‌ قدرت ایجاد هماهنگی و انسجام و توانائی فعالیت، تلاش و پیگیری مستمر برای پیشبرد امور را به عنوان پنج ویژگی اصلی در انتخاب استانداران و مدیران ارشد اجرائی بر شمرد. رحمانی فضلی با تشریح شرایط کشور در ابعاد مختلف سیاسی،‌ امنیتی،‌ اقتصادی و اجتماعی؛‌ پیگیری جدی اقتصاد مقاومتی، ارتقاء وحدت و انسجام در استان،‌ استحکام شرایط امنیت جامعه محور و تنظیم قانون مند سیاست داخلی را از مهمترین اولویت های کاری استانداران دانست و بر اهتمام جدی استاندار جدید به این اولویت ها تأکید کرد. عضو ارشد دولت تدبیر و امید، با تشریح اهمیت مدیریت سیاست داخلی و تنظیم قانونمند آن،‌ شرایط متعادل سیاسی کشور و پایبندی همه جریان ها و گروه های سیاسی به قانون؛ علیرغم فعالیت های پرشمار نیروهای سیاسی و پویایی فضای سیاسی کشور را نشانه توفیق وزارت کشور و دولت در تنظیم سیاست داخلی و در عین حال نتیجه پختگی و عقلانیت حاصل شده در جریان ها و چهره های سیاسی کشور، ارزیابی کرد. وزیر کشور دولت تدبیر و امید دربخش دیگری از سخنان خود که همزمان با هفته دولت ابراز می شد به تشریح برخی از موفقیت های دولت پرداخت وگفت: در سایه تلاش های دولت و مذاکرات هسته ای؛‌ شر بزرگی از سر کشور و ملت دفع شد. رحمانی فضلی افزود: شر دفع شده اما شرور باقی است؛‌ در نتیجه باید ضمن رصد تمام فعالیت های دشمنان اصلی یعنی آمریکا و اسرائیل؛ ‌بنیه دفاعی کشور را تقویت کنیم، مقاومت ملت را بالاتر ببریم و همزمان با تکیه بر اقتصاد مقاومتی،‌بنیان های اقتصادی کشور را تحکیم کنیم. گفتنی است در پی انتخاب جمشید انصاری به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور،‌ اسد ا... درویش امیری با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران به عنوان استاندار جدید زنجان انتخاب، و امروز با حضور وزیر کشور معرفی شد.